Bekendtgørelse af lov om hegn

Herunder finder du en komplet oversigt.

Kapitel 1

Almindelige bestemmelser

Kapitel 2

Rejsning af nyt hegn

Kapitel 3

Ombytning, ændring og sløjfning af hegn

Kapitel 4

Hegnenes vedligeholdelse

Kapitel 5

Hegnsynet

Kapitel 6

Hegnsynsforretninger

Kapitel 7

Særlige bestemmelser

Kapitel 7A

Hegnsordningen i København

Kapitel 8

Lovens ikrafttræden m.m.