Har du en tvist med din nabo?

Har du en tvist med din nabo omkring hegnet eller hækken mellem jeres ejendomme,
generende træer eller lignende, kan vi hjælpe dig.

Jeppe - Jeppe - Niels - Preben

Hvornår kan vi hjælpe dig?

Vil du gerne have afklaret din retsstilling eller står du i en konflikt med din nabo, så kan vi helt sikkert hjælp dig med din sag.

Ja tak, jeg vil gerne have hjælp

Hvis du ønsker vores hjælp til en eventuel sag omkring en tvist med din nabo, kan du sende os informationer omkring din sag, hvorefter du vil høre fra os snarest muligt.

Sådan fungerer det

Klage til hegnsynet

Vi rådgiver, vejleder og fører sager ved Hegnsynet. Hegnsynet kan træffe afgørelse omkring hegn, der står i eller tæt på skellet mellem din og din nabos ejendom. Det kan handle om typen af hegnet, højden på hegnet, hvem der har pligt til at deltage i rejsningen med videre. Visse tvister kan ikke indbringes for Hegnsynet men skal i stedet afgøres ved domstolene.

Det er i hovedreglen en nødvendighed at være repræsenteret af en advokat. De fleste retshjælpsforsikringer dækker udgifterne til et hegnsyn – også advokatudgifterne.

For at forsikringsselskaberne vil dække sagen, er det oftest en forudsætning, at du er repræsenteret ved en advokat. Det vil dermed typisk være næsten gratis for dig at få vores hjælp!

Vi kan desuden hjælpe dig med at indbringe hegnsynets afgørelse for retten, hvis vi ikke finder, at afgørelsen er korrekt. I dette tilfælde vil din retshjælpsforsikring også kunne anvendes til dækning af advokat -og sagsomkostninger.

Hvis du antager os til at føre din sag, vil vi sørge for, at du få grundig vejledning omkring din retsstilling, og vi vil overtage kontakten med din nabo. Vi sørger for, at din sag bliver håndteret korrekt fra starten af, og du får den bedst mulige afgørelse.

Erfarende advokater

Erfarne advokater

Vi er erfarne advokater, som arbejder meget med hegnssynsager, og har mange års erfaring indenfor dette område.

Ingen faste åbningstider

Ingen faste åbningstider

Vi har ingen faste arbejdstider, og vi vægter højt at være tilgængelige, når du har brug for det. Vi er ikke længere væk end en mail eller et opkald!

Bred forståelse

Bred forståelse

Vi har en bred forståelse inden for sager omkring hegnssynsager. Vi hjælper dig hele vejen igennem din sag.

Seneste nyhedsindlæg

Gode råd omkring hegnsyn