Få din tvist afgjort ved et hegnssyn

Hegnssyn

Kan du ikke blive enig med din nabo omkring rejsning, ændring eller vedligeholdelse af et hegn, kan du henvende dig til Hegnsynet i din kommune. Hegnsynet vil komme ud til dig og din nabo og forsøge at opnå enighed mellem jer. Hvis det ikke kan lade sig gøre, kan synet træffe afgørelse.

Hegnssynet

Hegnsynet består af 3 medlemmer beskikket af kommunalbestyrelsen. 1 af medlemmerne vil være plantningskyndig og hvis der er bymæssig bebyggelse på 1.000 indbyggere eller mere, vil der også være et bygningskyndigt medlem. Et besøg af Hegnssynet koster 1.879 kr. i 2020.

Indbringelse af tvist

Vil du indbringe en tvist til Hegnssynet skal det ske skriftligt. Begæringen skal indeholde oplysninger om din ejendomsmatrikelbetegnelse, og en fremstilling af sagens forhold og de påstande, du ønsker at nedlægge. For din nabo skal du meddele navn, adresse og matrikelbetegnelse, hvis du kender denne. Du skal være opmærksom på, at du selv skal oplyse sagen. Hegnsynet vil herefter indkalde dig og din nabo til et møde ved hegnet. Vælger din nabo ikke at deltage, kan mødet i udgangspunktet afholdes alligevel.

Udsættelse af sagen

Opstår der uenighed om et forhold af betydning for sagen, som hegnssynet ikke kan tage stilling til, kan sagen udsættes indtil forholdet er klarlagt. Det kan for eksempel være, hvor skellet ligger henne. Hvis du eller din nabo anmoder om det, kan Hegnsynet i sådan et tilfælde træffe en midlertidig afgørelse, hvis det er nødvendigt.

Afgørelse eller forlig

Under mødet vil Hegnssynet vejlede jer og søge at få jer til at indgå et forlig. Et forlig vil have samme virkning som en afgørelse. Hvis der ikke opnås forlig vil Hegnsynet indenfor 8 dage afgøre sagen.
Hegnssynets afgørelser kan gå ud på er blandet andet dimensionering af et hegn, fordeling af udgifter til et hegn, og tilladelse til ombytning eller ændring af hegn. Går en afgørelse ud på, at den ene part skal lave udføre arbejde, kan Hegnssynet pålægge parten en frist for udførelsen.

Efter afgørelsen

Afgørelsen kan indbringes for domstolene, der gælder her en frist på 4 uger. Efterkommer en part ikke en afgørelse, kan det pålægges denne at betale for arbejdets udførelse. Omkostningerne til sagens behandling fordeles mellem parterne efter Hegnssynets afgørelse. Den tabende part kan risikere at blive pålagt alle omkostninger.

Københavns Kommune

Der gælder særlige regler for borgere i Københavns Kommune. Størstedelen af Hegnsloven gælder ikke her, og de har ikke et hegnssyn. Det er i stedet Borgerrepræsentationen, der kan træffe afgørelse omkring hegn. Reglerne for hegn findes i § 16 i den københavnske Bygningsvedtægt.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Advokat Niels Bjerre

– Advokat fra 2015 til nu
– Advokatfuldmægtig fra 2012 til 2015
– Jurastuderende fra 2005 til 2012 i Aarhus.

Niels Bjerre

Kategorier

Seneste blogindlæg