Ændringer ved hegn

Ændringer

Ønsker du eller din nabo af ændre, ombytte eller fjerne et hegn, kan du her læse om, hvilke regler der gælder.

Fælles hegn

For fælles hegn er udgangspunktet ved ændringer det samme som ved opsætning af et hegn: Det kræver først og fremmest enighed mellem naboerne. Hvis der ikke kan opnås enighed, kan Hegnssynet afgøre det. Hegnsynet vil undersøge forholdene på stedet og hvilke særlige interesser, der er i at ændre hegnet. Hvis en ændring vil give overvejende fordele, vil Hegnsynet tillade det. Hvis det er levende hegn eller et stengærde, der ønskes ændret, vil det dog kræve særlige omstændigheder, og adgang til at ændre disse er derfor meget skærpede. Hvis ændring medfører ulempe for naboen, kan denne tilkendes en erstatning.

Udgiften til at ændre et fælles hegn vil påhvile den, der ønsker det ændret. Den anden part kan kun påføres en del af udgiften, hvis ændringen medfører fordele for parten. Derudover kan den anden part pålægges udgiften ved ændringen, hvis det er denne parts benyttelse af sin ejendom, som medfører, at ændringerne er nødvendige.

Skal et fælleshegn med brugbare materialer fjernes, skal materialet fordeles mellem naboer med samme forhold, som de betalte for opførelsen af hegnet. Ofte vil der været gå meget lang tid, derfor er det bestemt, at hvis parterne ikke længere ved, hvordan de fordelte udgiften, så deles det lige mellem parterne.

Egne hegn

Det klare udgangspunkt for egne hegn, er de kan ændres og fjernes frit. Ændringerne må ikke medføre, at hegnet påfører naboen større ulemper end et fælles hegn. Hvis der ikke er et andet hegn mellem to ejendom, skal naboen varsles 1 måned får hegnet ændres, fjernes eller ombyttes.
Påfører en nabos eget hegn større ulemper, kan hegnet kræves ændret. Der skal man dog være opmærksom på, at grundejeren kan vælge at sløjfe hegnet og i stedet kræve, at der opsættes et fælleshegn.

Udgiften til at ændre egne hegn påhviler ejeren selv. Udgiften kan dog pålægges den, der ønsker ændringerne, hvis hegnet er lovligt opført og i god stand. Hvis et hegn ikke medfører tilstrækkeligt læ for marker, frugtplantager med videre, kan naboen kræve et fælles hegn opført. Hvis det medfører, at ejerens eget hegn må ændres eller fjernes, er det dog naboen som kræver ændringerne, der må betale.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Advokat Niels Bjerre

– Advokat fra 2015 til nu
– Advokatfuldmægtig fra 2012 til 2015
– Jurastuderende fra 2005 til 2012 i Aarhus.

Niels Bjerre

Kategorier

Seneste blogindlæg