Forskellige typer af hegn

Forskellige typer af hegn

Hegnsloven indeholder bestemmelser om nabohegn mellem grundejere. Nabohegn er hegn som grænser til naboens ejendom eller grænser op til en vej. Da hegn uanset om de ligger i et skel eller opstillet på egen ejendom, kan føre til talrige uoverensstemmelser mellem nabo, forsøger Hegnsloven at opstille reglerne for placering, art, højde mv. af hegn. Disse regler træder i kraft, hvis man ikke kan blive enig med naboen omkring et hegn. Loven skelner mellem forskellige typer af hegn med forskellige regler.

Fælles hegn

Fælles hegn er hegn, som står i skellet mellem to naboers grunde. Naboer kan selv aftale, hvordan et fælles hegn skal se ud, medmindre der gælder begrænsninger i en lokalplan for området eller lignende. Hvis naboer ikke kan blive enige, så finder reglerne i Hegnloven anvendelse. I denne er det for eksempel angivet, at hegnet skal være mellem 1,8 – 2,0 meter højt medmindre særlige forhold gør sig gældende.

Egne hegn

Egne hegn er hegn, som står på egen grund men tæt på skellet og langs skellet til naboen. Hvis afstanden til skellet er under 1,75 meter til skellet, er der tale om egne hegn. Overodnet set bestemmer loven, at egne hegn ikke må påføre naboen større ulemper end fælleshegn. Det betyder for eksempel, at hegnet ikke må være højere end et fælles hegn dog med tillæg af afstanden mellem skellet og hegnet.

Indre hegn

Indre hegn er hegn, som står længere væk end 1,75 meter fra skellet, eller et hegn som ikke følger skellet. Disse indre hegn er ikke omfattet af hegnsloven. Det betyder ikke, at man er helt fri for regulering. Den naboretlige tålegrænse vil kunne begrænse udformningen af indre hegn og enkeltstående træer. Den naboretlige tålegrænse er en grænse for hvor store gener, man skal acceptere som nabo.

Hvornår er der egentligt tale om et hegn?

Hegn kan både bestå af beplantning, mur, plankeværk eller lignende, som er anbragt i et skel og udgør en form for funktion. Træer kan være hegn, men det afhænger af flere ting. Der må skulle være mindst 4 træer af samme slags eller ensartede, som er sammenvoksede, og står i hele skellet eller en væsentlig del af skellet. I så fald kan træerne udgør et hegn. Hegnsynet kan afgøre om en række træer, udgør et hegn og dermed er omfattet af Hegnslovens bestemmelser. 

Er træer ikke hegn, finder Hegnsloven ikke anvendelse, men størrelsen mv. vil være begrænset af den naboretlige tålegrænse. Det gælder også, hvis man har et hegn, der ikke består af træer, men hvori der står 2 træer. Så vil træer, da de ikke er et hegn, kunne være undtaget fra påbud om årlig ned-skæring til en bestemt højde.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Advokat Niels Bjerre

– Advokat fra 2015 til nu
– Advokatfuldmægtig fra 2012 til 2015
– Jurastuderende fra 2005 til 2012 i Aarhus.

Niels Bjerre

Kategorier

Seneste blogindlæg